Välkommen på regionskval

  • 1 sep 2021

Nu ser vi fram emot en härlig helg med många ungdomar, coacher och föräldrar på vattnet.

All information om eventet den 4-5 september kommer finnas på Sailarena, som också är vår officiella anslagstavla.

Sailarena