Syfte och kriterier

Syftet med SSF:s Seglarskola är att få en hög kvalitet på seglarskolorna i Sverige för att på så sätt få fler att fortsätta med seglingen.

Certifierad Seglarskola

SSF:s Seglarskola skall stå för kvalitet i klubbens seglarskola-och nybörjarundervisning vilket skall underlätta för klubben att få nöjda och glada seglare som vill fortsätta inom segelsporten.

SSF:s Seglarskola skall förstärka klubbens möjligheter att marknadsföra sina rekryteringssatsningar. 

Målgrupper

SSF:s Seglarskola vänder sig till barn, ungdomar eller vuxna som vill segla jolle, liten kölbåt eller bräda på nivåerna Nybörjare, Fortsättning eller Grön Kappseglingsnivå

Kriterier för klubbarna att få arrangera SSF:s Seglarskola

- Enhetliga kursplaner

De klubbar som ingår i SSF:s Seglarskola följer fastställda minimikrav på kursplaner för nivåerna Nybörjare, Fortsättning och Grön kappseglingskurs. Observera att grön kappseglingsnivå är obligatorisk att ingå!

Samtliga seglarskolekurser skall samarrangeras med SISU Idrottsutbildarna i klubbens distrikt.

Kursplanerna kan dock tillämpas i olika kursformer som läger, heldags, halvdagskurs och kvällskurs eller helt enkelt inom ramen av den ordinarie klubbverksamheten.

Färdighetsmålen enligt kursplanerna dokumenteras genom kursdiplom som utgör utbildningsbevis för resp nivå.

- Välutbildade instruktörer och tränare

Instruktörerna är utbildade enligt SSF:s instruktörsutbildningar resp tränarutbildningar på grön nivå.

Den ansvarige för SSF:s Seglarskola är utbildad och godkänd enligt SSF:s utbildning av seglarskoleansvariga eller har motsvarande pedagogiska och administrateiva kompetens.

- Hög instruktörstäthet

SSF:s Seglarskola har en lägsta instruktörstäthet motsvarande;

Båttyp / Kurstyp

Nybörjarkurs

Fortsättningskurs

Grön kappseglingskurs

1-mansjolle

1 instr. pr 5 båtar

1 instr. pr 6 båtar

1 instr. pr 6 båtar

2-mansjolle

1 instr. pr 5 båtar

1 instr. pr 6 båtar

1 instr. pr 6 båtar

Liten kölbåt

1 instr. pr båt

1 instr. pr båt

1 instr. pr 3 båtar