Seniorgruppen

Segling hela livet, Projekt Seniorsegling +65

Är du intresserad att veta mer eller anmäla till våra kurser. Kontakta oss på:

Mail: seniorsegling65@sskaparen.se

Peter Rung 0709 - 142260

Sara Karlström Forsman 0703 - 22 84 91

 

Segling hela livet

Nu satsar vi på att få ut fler seniorer på vattnet. Projektet har tilldelats 400 000 kr från Svenska Spels satsning "Tillsammans för fler i rörelse" och vänder sig främst till seniorer (+65) som aldrig provat på segling tidigare. 

I korthet, vad går projektet ut på och vad är målet med projektet?
Huvudmålet är att få fler seniorer i rörelse och ut på vattnet. Att fler seniorer ska få möjligheten till ett mer aktivt liv, både fysiskt och socialt. Idag har ca 20% av våra föreningar organiserade seglingsaktiviteter som tydligt riktar sig till seniorer (+65) och då är det ofta etablerade seglare som har blivit äldre. Nu vill vi vända oss till fler och även seniorer som aldrig har seglat tidigare. Konceptet går ut på att seniorerna bjuds in till seglingsträning. Seglingsträningen kommer att vara en kombination av praktisk segling ute på vattnet, varvat med seglingsinspirerade rörelseövningar på land som görs både i samband med träningen men som deltagarna även kan göra hemma mellan träffarna.

 

Segling för äldre 65+

Projektet syftar till att öppna dörrar för fler seniorer och ge dessa en tydlig bild av svensk segling, hur verksamheten fungerar och vilka möjligheter som finns att vara delaktig. Detta nås genom att erbjuda målgruppen utbildningarna Seglingens Ledarskap Grund och Förarintyg för Fritidsbåt. Utbildningarna är tänkta att genomföras i grupp tillsammans på klubben/digitalt. Deltagarna skall också erbjudas seglingspraktik och fortsatt verksamhet i klubben.

Seglingens Ledarskap Grund är ett förkunskapskrav för alla kurser som Svenska seglarförbundet erbjuder. Kursen riktar sig i första hand till nya ledare inom Segling. Här får du lära dig om seglingens värdegrund, vilket stöd du kan få som ledare samt hur vi ser till att vår idrott organiseras på ett säkert sätt. Även de som redan är ledare har såklart nytta av, och förväntas ha kunskap om detta. 

Seglingens Ledarskap Grund är en webbkurs som görs enskilt på Seglingens utbildningsportal eller som lärgrupp tillsammans på klubben. Oberoende vilket du väljer krävs individuell inlogg till kursen. Efter genomförd kurs gör du ett självtest efter det går du vidare till registrering och diplom.

Förarintyg för fritidsbåt är utbildningen för dig som vill ta förarintyg och få kunskaper för att känna dig tryggare ute på våra vatten. Vi lotsar dig till allt du behöver kunna för att ta intyget på egen hand eller tillsammans med andra i en lärgrupp på din klubb.

Du behöver ha tillgång till ett övningssjökort och navigationsbestick annars hittar du allt på webbplatsen, det krävs alltså ingen ytterligare kurslitteratur.  

https://www.svensksegling.se/forklubbar/seglinghelalivetprojekt2020-2021/

I samarbete med