Olycksfallförsäkring

optimister

Olycksfallförsäkring

 

Svenska Seglarförbundet har via Svenska Sjö och TryggHansa tecknat en olycksfallsförsäkring för att möjliggöra en trygg seglarskola som är tillgänglig för alla.

Alla som deltar på en seglarskola, medlem i klubben eller inte är olycksfallsförsäkrade. Detta gäller också vid prova-på-aktiviteter som klubben anordnar.