Kallelse till SS Kaparens Årsmöte

  • 17 nov 2020

SS Kaparens styrelse kallar härmed till Sällskapets Årsmöte den 3 december klocka 19.00

SS Kaparens styrelse kallar härmed till

Sällskapets Årsmöte den 3 december klocka 19.00

På grund av rådande Covid-19 situation kommer mötet

att hållas digitalt.

Medlem som erlagt medlemsavgift för 2020 anmäler
sig via länk publicerad på sskaparen.se under rubriken
Årsmöte, där även samtliga årsmöteshandlingar finns

publicerade innan mötet.

Detaljerad information och inloggningsuppgifter
distribueras ut till samtliga anmälda den 1 december
samt en timma före mötet, då även anmälan stänger.

Vid årsmötet tas beslut om förändring av SS Kaparens
stadgar. Det är det andra av två beslut. Det första
beslutet togs enhälligt den 2 november vid SS Kaparens
Extra Årsmöte. Förslag till nya stadgar publiceras
tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.

 

Välkomna!

SS Kaparens styrelse